วัน เดือน ปี
กิจกรรม
1-2 ต.ค.59

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลตำบลโพสังโฆ ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ณ สนามแม่น้ำน้อย วัดกลางท่าข้าม ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

17 ต.ค.59
ประเพณีตักบาตรเขาพระงามเทโวโรหณะ  วันที่ 17 ตุลาคม  2559  ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
17 ต.ค.59

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอป่าโมก
ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดป่าโมกวรวิหาร

17 ต.ค.59
ประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดชัยนาท ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร  อ.เมือง จ.ชัยนาท 
22-30 ต.ค.59
งานแสดงไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2559 ณ บริเวณสวนสัตว์ลพบุรี (ฝั่งบ้านเรือนไทย) อ.เมือง จ.ลพบุรี
24-25 ต.ค.59

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
  ณ สนามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี