วันแรก

      เช้า มุ่งสู่ตัวเมือง จ.ลพบุรี สักการะเจ้าพ่อพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ศาลพระกาฬ ชมพระปรางค์สามยอด สัญลักษณ์เมืองลพบุรี ขับเลาะทางรถไฟไปจอดที่สถานีรถไฟลพบุรี ข้ามฝั่งไป วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (โทร. 036-412-779) วัดเชิงท่า (โทร. 036-618-388) ชมพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ ที่จัดแสดงศิลปกรรมโบราณวัตถุล้ำค่า (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

     บ่าย  เข้าชมพระราชวังแห่งสมเด็จพระนารายณ
์มหาราช ชมพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปวัตถุจัดแสดงใน พระที่นั่งจันทรพิศาล และพระนั่งพิมานมงกุฏ ชมหมู่พระที่นั่งต่างๆ เดินทางสู่ วัดพระบาทน้ำพุุ (โทร. 036-413-805) ร่วมทำบุญสร้างระฆัง สมทบทุนการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์
เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น ที่พัก อ.เมือง ลพบุรี
 

วันที่สอง
      เช้า มุ่งสู่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร (โทร. 036-266-658) จ. สระบุรี สักการะ รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา เดินทางต่อไป วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) (โทร. 036-236-500-5) วัดปฏิบัติธรรมที่สะอาด ร่มรื่น จากนั้นเดินทางต่อไปเที่ยวชม วัดสมุหประดิษฐาราม (โทร. 036-332-346) ชมจิตรกรรมฝาผนัง และกุฎิเรือนไทยศิลปะไทย-จีนสมัยรัชกาลที่ 5 ไปสักการะ พระทองคำ ณ วัดพะเยาว์ (โทร. 036-333-075) พุทธศิลป์สกุลช่างอยุธยา และสุโขทัย เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำเพียงองค์เดียวที่คงเหลือ เมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ ๒
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

       บ่าย อิ่มแล้วแวะไปวัดสูง (เสาร้องไห้) (โทร. 036-333-637-8) แหล่งตำนานเมือง เสาไห้ ที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อดำ" หรือ หลวงพ่อศรีพุทธมงคลมุนี ย้อนกลับไป วัดต้นตาล แหล่งทอผ้า เลือกซื้อผ้าราคาย่อมเยา แหล่งภูมิปัญญาหมู่บ้านชาวไท-ยวน เลี้ยวขวาไปเที่ยวต่อที่ วัดเขาแก้ววรวิหาร แล้วเลยไปอีกนิดสัมผัสบรรยากาศ ศูนย์วัฒนธรรมไท-ยวน (โทร. 036-725-224) ริมฝั่งน้ำป่าสัก สมควรแก่เวลาเข้ากรุงเทพฯ หากยังไม่ค่ำแวะ กราบรอยพระบาทเบื้องขวาที่ วัดพระพุทธฉาย (โทร. 036-303-169) เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความสุขใจ